Rubriky
Nezařazené

Rekonstrukce a zlepšování našeho areálu pokračuje!

Rádi bychom vás informovali, že kromě pravidelných schůzek týmu výchovných pracovníků pokračujeme ve zvelebování a zlepšování našeho areálu. Nejvíce držíme palce firmě, která nám buduje technologii chemické filtrace vody tak, že poteče pitná voda po celém areálu, včetně umývárek a sprch, takže už nebudou muset děti si „fasovat“ pitnou vodu do kelímku při čistění zubů a paní kuchařky nebudou muset vyhlížet každé 3 dny cisternu s pitnou vodou! 🙂 Navíc doufám, že také to železo, které je ve vodě, už nebude ucpávat baterie, které musíme měnit po každé sezóně. Takže určitě plus směrerm dopředu. K tomu bychom rádi udělali hřiště na volejbal a přehazovanou hned za penzionem, aby bylo kde hrát. Jen doufáme, že nás do další rekonstrukce pustí počasí!

Rubriky
Nezařazené

Mít dobrý tým je základ

Asi nenapíši žádnou novinku, když budu tvrdit, že dát dohromadu partu skvělých vedoucích na letní dětský tábor není úplně jednoduché. Je to určitě jiné, než když jsem jezdil sám jako oddílový vedoucí. Bylo to trochu poplatné době, že na jedno místo vedoucího bylo více žadatelů, takže bylo nutné o „své“ místo bojovat, svěřené úkoly v rámci přípravy plnit „bez zbytečného odkladu“. Snad nemusím konstatovat, že absence táborových schůzek nebyla trpěna, tehdy neexistovala možnost se spojit on-line. Ne všichni měli doma telefon a volat z budky nebylo až tak příjemné. To, co bylo stejné s dnešní dobou byla symbolická odměna „za vykonanou“ práci. Nechci si úplně vymýšlet, ale prákoši dostávali okolo 150 Kčs a vedoucí okolo 1000 Kčs. Když tak mne opravte.

Nechci teď psát o politice a tehdejší „nutné“ ideologizaci při výchově dětí. Ta se v mnohých případech symbolicky odbyla při celotáborových nástupech. Důležitá byla právě ta neopakovatelná atmosféra party výchovných pracovníků – oddíláků a prákošů. A je to právě ta atmosféra, kterou bych chtěl porovnat napříč časem přes 40 let. Tehdy byly nepochybně přísnější kontroly nejen provozovatele, kuchyně, ale i organizátorů dětských táborů a to ze strany odborové organizace. Tehdy se nemohl (nebo velmi složitě) stát oddílovým vedoucím každý bez absolvování kurzu (např. Kounice) pro oddílového vedoucího.

Dneska je tato činnost přenesena na organizátora dětské zotavovací akce a je pouze na něm, jak proškolí své členy týmu. Dnes není na jedno volné místo několik žadatelů, naopak možností vydělat si víc na brigádách je daleko jednodušší, než tomu bylo kdysi. Ale i tak se naštěstí najdou dobrovolníci, nadšenci, snad bych je nazval -ochotníci, kteří pojedou na dětský tábor od skautů až po táborovou chatičkovou „klasiku“.

Myslím, že základem pro dnešní tvorbu,organizaci a tužení různých týmů, partiček výchovných pracovníků je úplné odmítnutí autoritářských a direktivních postupů ve vedení mladých lidí. Vztahy musí být daleko více postaveny na přátelství, objasňování, příkladech, poučování z vlastní zkušenosti. To vše s úsměvem, pochopením čím dnes mladí žijí, jak komunikují a co je pro ně důležité. To, co mě osobně těší, že tato „nová“ generace není horší, je možná lepší, každopádně jiná. Dává důraz na jiné věci, nicméně máme stejné názory na bezpečnost dětí, organizaci her, plnění povinností. Právě ten smysl pro povinnosti během dne při práci s dětmi, vytváří základ zábavy a neopakovatelnou atmosféru – mladí by řekli ten vibe (čit vajb). To je ta jedinečnost každého dobrého tábora. Jakmile dojde ke sporům, vyjasňování, provnání si ega a zapomene se, že nejdůležitější jsou spokojené děti, pak dochází k tomu nejhoršímu-rozpadu týmu, pokud ne nic horšího v otázkách bezpečnosti dětí.

Napříč časem zůstává individuální charakteristika každého jako osobnosti. Takže zlobení se s docházkou, vymáhání plnění úkolů během přípravy tábora, vztah k alkoholu, dodržování disciplíny jsou stálé starosti hlavase i dnes. Ale i přes zmíněné záležitosti je radost pracovat s mladými lidmi, když se jim něco povede, když se radují ze života každý svým způsobem a vy víte, že ještě nejsou zatíženi tím naším „dospěláckým“ životem plný ne vždy příjemnými kompromisy.

Rubriky
Celotáborová hra a program

Pandemie ustupuje, opětovně se připravujeme letos na letní tábor

Situace je letos velmi podobná té loňské. Nikdo nemůže zatím 100% zaručit, jak se bude vyvíjet dál situace s pandemií COVID 19. Nicméně tábor se musí dobře připravit, tým výchovných pracovníků správně naladit. A to nelze udělat během jednoho či dvou měsíců. Proto stejně jako ostatní organizátoři přistupujeme k naší práci/koníčku, jako kdyby se na tábory jelo. Jistě, že očekáváme případné pokyny krajské hagieny upřesňující zvýšené hygienické nároky, ale dovolím si tvrdit, že my a většina ostatních organizátorů, tvoříme skvělé, téměř ideální karantenní podmínky tj. uzavřené místo pro uzavřenou skupinu lidí. Navíc loňské zkušenosti s nákazou ukázaly, že tábory nejsou zdrojem a rychlým šiřitelem nákazy. Proto je ve mně i v ostatních, co připravujeme tábory tolik optimismu. Proto bych chtěl také povzbudit rodiče a zákonné zástupce dětí, aby neváhali nám poslat přihlášku a místo zaplatit, protože termín zahájení se začíná neúprosně blížit. Pokud snad by došlo k uzavření táborů z důvodu opatření vlády ČR proti boji s COVID 19, stejně jako jsme slíbili v loňském roce, tak i letos můžeme potvrdit, že zaplacený poukaz vrátíme ve 100% ceně jeho úhrady.
Tak neváhejte!
Létu a táborům zdar!

Váš Hlavas Murphy

Čtěte rozhovor s předsedou Asociace dětské rekreace panem M. Topinkou

Rubriky
Celotáborová hra a program

Otevřeli jsme příjem přihlášek na tábor 2021!

Zdravíme rodiče a fanoušky našeho tábora!

Velmi krátké sdělení, začali jsme přijímat přihlášky na náš Tábor Třemšín 2021. Neváhejte, v tomto okamžiku máte tu nejlepší cenu, kterou můžete mít za pobyt vašeho dítěte. Po novém roce se cena bude zvyšovat. Přihlášku najdete na https://tabortremsin.cz/prihlaska/ .

Máme také programové novinky. Budeme mít dopolední kroužky – angličtina, jóga, deskové a stolní hry, šikovné ruce a táborové dovednosti.

Název celotáborové hry je zatím tajemstvím. Kdo jel s námi letos, ten dostal link na náš youtube kanál s videi z tábora 2020, takže si je užijte!

Doufáme, že se s mnohými z vás znova uvidíme v létě 2021!

Váš hlavas Murphy

Rubriky
Nezařazené

Praktikum aneb školíme své oddílové vedoucí

Mezi hlavními body byla celotáborová hra, kterou nám její základní body přiblížil zástupce hlavase Petr. Šlo o vysvětlení některých detailů, zejména logistiky, jako např. kdo bude u dětí na stanovištích, startu a cíle. Další den si hlavní slovo vzal hlavas Murphy a proškolil všechny výchovné pracovníky o Bezpečnosti při práci s dětmi. Závěrečný den se psaly testy, které skončily úspěšně, takže už téměř nebrání nic tomu, aby tábor mohl začít.

Závěrem praktika bych chtěl všem poděkovat za pomoc při úklidu areálu a jeho přípravě na letní sezónu.

Hlavas Murphy

Rubriky
Nezařazené

Koronavirus a tábory v roce 2021

Je to celý rok zpátky, kdy jsem psal tento příspěvek. S drobnými úpravami je platný i letos.

Smyslem dětských táborů, jak nás učili svého času ve školícím středisku v Kounicích, bylo zábavnou formou (hrou) zabavit děti, poučit je, vést je k týmovosti (tenkrát se říkalo v rámci kolektivu) a naučit je řešit různé situace, aby byly připravené, kdyby nastaly. Tábory měly děti, dnešními slovy, vyvést ze své komfortní zóny velkého města s moderními výdobytky a pohodlím do prostředí, které na první pohled pohostiné nebylo, ale způsobem táborového života si získalo nejdno dětské srdce. Proč? Protože nikdo na „zvykání si“ na nové prostředí a pravidel nebyl sám.

Konkrétně mám na mysli to, že i dnešní dětské tábory (alespoň ty, co se drží zmíněných pravidel) se snaží a budou snažit dětem ukázat, že žádná nová technologie nenahradí živý kontak s jinými kamarády a kamarádkami – při sdílené zábavě v pohybu. Obíhačka, přehazovaná nebo fočus umí velmi dobře kdekoho vtáhnout do hry a probudit touhu vyhrát.

Dlouhé hodiny viset na mobilu a „sjíždět“ všechny kanály na Youtube, neustále přidávat na Instagram fotky a Facebook plnit nekonečnými příběhy má svoje hranice. Hranice, kdy si každý uvědomí ve formě nudy, že je nepřirozeně sám s technikou, byť on line, že jejím používáním pouze „zabíjí“ čas a vlastně už ho/jí nebaví, ale protože není žádná náhrada tak stále dokola a z nudy se pročítají zprávy a různé chaty.

I ty největší morousové, bručouni, měkouši, šprti, introverti, hrombidla, trdla a tajtrlíci, kolohnáti, nesportovci, nezpěváci, stydlíni, špekouni a brejlouni si našli v táborovém programu svá místa a tábor si neskutečně užili. V oddílech, ve dvojích na noční hlídce, při stavění stanů, při koupačce, při fotbale, při práci s dřívím, při nocování v lese mimo tábor, během zakázaných návštěv u děvčat, atd. Neždímali dotykový display, nikdo nehlásil domů problém stýskání on line.

Právě v tuto dobu, kdy existuje omezení venkovního pohybu z důvodu eliminace expandování koronaviru, jsem si uvědomil, že málo rodičům toto zdůrazňujeme, že tábor děti učí, že je i jiná zábava než ta individuální s technologií a že nejdůležitější, ostatně jako všechno v životě, je najít tu správnou rovnováhu mezi wifinou a zdravým sociálním kontaktem.

Věřím, že i letos s Táborem Třemšín přispějeme trochou do mlýna s vyvedením z komfortní zóny pařmenů a pařmenek od League of Legends, Fortnite, Team Fortess, Overwatch, Minecraft, FIFA, NHL, Youtube…. a potěšíme nejen je na táboře, ale i jejich rodiče a podpoříme je tak v jejich výchově tím správným směrem.

Rubriky
Celotáborová hra a program

Letní prázdniny se nezkracují, takže věříme, že pojedeme!

Pojeďte s námi si užít léto na táboře v Brdech! Uprostřed lesů si vyzkoušet být bez moderní techniky, spoléhat se sám na sebe v různých situacích, naučit se hry, které se hrávaly v dobách, kdy nebyl internet ani mobilní telefony. Naučit se vařit z mála ingrediencí, poslouchat u ohně více příběhy současné i dávno minulé, být prostě v úzkém kruhu nových fajn kamarádek a kamarádů.

Koupat se, jezdit na výlety, poznávat nová místa. Prostě si užít spoustu legrace, trochu se bát při noční bojovce, oslavovat vítězství v etapových hrách!

Vrátíme vám 100% zaplacené ceny za tábor, pokud by se tábor nekonal z důvodů opatření orgánů státní moci v rámci boje s koronavirem COVID 19.

Připojte se k nám!

Rubriky
Celotáborová hra a program

Potvrzeno, prázdniny se krátit nebudou, tábor bude!

Na tiskové konferenci 23.3.2020 to sdělil ministr školství pan Plaga. To je určitě pro nás v Travelity týmu a pro všechny táborníky, co jedou s námi, dobrá zpráva!

Proto jsem chtěl ujistit všechny rodiče, že navzdory omezením, karantény tábor připravujeme z našich domovů dál, probíráme nyní s vedoucími jednotlivé etapy, rozdáváme role, připravujeme bodování, kostýmy, prostě pevně věříme, že pandémie se před létem dá na ústup a my všichni v Travelity Campu si tábor jaksepatří užijeme!

Stále máme volná místa, proto neváhejte a vezměte k nám na tábor další kamarádky a kamarády nebo dejte o nás vědět, aby nás bylo na táboře co nejvíce!

Pokud by vznikly nějaké nejasnosti nebo se potřebujete na něco zeptat, neváhejte mi napsat na durina@huteresort.cz nebo zavolat na 602 32 32 60. Rád vám na dotazy odpovím.

Váš Hlavas.

Rubriky
Celotáborová hra a program

Příprava hry a další táborové věci

V další aktualitě přicházíme s čerstvou informací, že se v úterý 18.2.2020 sešel večer Murphy s Bartem v příjemné atmosféře restaurace Los v Oslu na Praze 3 a začali probírat a plánovat strašně důležité věci ohledně tábora.

Předně šlo o celotáborovou hru, hlavně její etapy a předscény.  Bylo nutné jít do větších detailů, rolí a obsazení, kostýmů, výběr exteriérů atd., aby další pokračování s ostatními členy týmu viz náš tým  proběhlo hladce a nezdržovalo se to na základních věcech.

Ukázalo se, že Bart je nepřeberná studnice vtipných nápadů a už teď se těšíme, jak na to táborníci zareagují na všechny vychytávky ve hře plné překvapení. Víc ale nebudeme prozrazovat, to aby opravdu bylo překvapení a efekt byl co největší.

Dále spolu řešili a ladili táborový program ve větším detailu, plánovali porady výchovných proacovníků, celotáborové akce, zejména výlety, olympiádu, jarmark a hlavně „mokrou“ variantu táborových her, aby nás deštivé počasí nenachytalo nepřipravené.

Závěrem se oba shodli, že celý Travelity Camp tým čeká hodně práce, aby tábor byl připravený dle představ, ale vše jde podle plánu.

Rubriky
Celotáborová hra a program

Stále jsou volná místa! Pojeďte s námi na tábor!

Od začátku nabídky volných míst, tj. od ledna 2020 se nám už přihlásilo hodně rodičů, kteří své děti přihlásili k nám na tábor. Určitě nás váš zájem těší a stále tiše doufáme,že vás bude ještě víc, aby tábor byl prostě nej, nej. Pokud váháte nebo máte dotazy, určitě pište Hlavasovi na maily nebo na formulář, které jsou uvedené na webu v sekci Kontakt ( v patičce ) nebo volejte na uvedený telefon. Nezapomeňte nás také sledovat na Instagramu a Facebooku.

V sekci Přihlášky najdete přesné informace o platbě a možnosti placení, pokud posíláte sourozence.

Určitě bez zajímavosti nebude ani sekce Blogality, kde najdete různé články, myšlenky, poznámky na různá témata, která se týkají tábora.

V Aktualitách se budeme snažit vás informovat o novinkách co se děje kolem Travelity Campu.

Takže se mějte fajn a těšíme se na tábor!