Náš tým

– pozdravy vedení –

Slovo hlavase

„Netrpělivě vyhlížím náš, v pořadí druhý, tábor 2021! Jsem přesvědčený, že posuneme pohodu našeho tábora ještě výše. Již máme téma nové celotáborové hry, která určitě děti zaujme a hlavně pobaví! Svoje vysoké kvality potvrdili i oddíloví vedoucí, takže jsme připraveni i na nové výzvy tábora v roce 2021! Moc se na vás těšíme!!“

MARTIN MURPHY Ďurina

Hlavas tábora

– naš tým –

Vedení tábora

Martin Murphy Ďurina

Hlavas

více

Táňa Ďurinová

Manželka hlavase 🙂
a cvičitelka jógy

více

 • narozen 1969
 • 1976 první tábor Tichonice u Kácova, ROH Škodaexport
 • potom každý rok až do 1983 jako dítě, od roku 1983 postaršen na praktikanta
 • 1984-1986 praktikant na témže táboře
 • 1987 oddílový vedoucí, absolvent kurzu v Kounicích s osvědčením schopnosti výkonu výchovného pracovníka 
 • 1988 oddílový vedoucí v Hutích pod Třemšínem, ČKD Lokomotivka
 • 1989 zástupce hlavního vedoucího tábora
 • 1990-1991 uvolněný vedoucí- koordinátor nejstarší kategorie
 • 1994 hlavní vedoucí Škodaexport, Tichonice u Kácova
 • 1999-2004 zástupce hlavního vedoucího Sobenský rybník, KYMEVO
 • 2005 hlavní vedoucí, T-CAMP, Louňovice
 • 2006,2007 hlavní vedoucí T-CAMP, Sedlice
 • 2008 hlavní vedoucí T-CAMP, Hrachov
 • 2009-2011 hlavní vedoucí, zástupce hlavního vedoucího T-CAMP, Machův mlýn
 • 2012-2014 hlavní vedoucí, zástupce hlavního vedoucího T-CAMP, Míreč
 • narozen 1969
 • 1977  první tábor Ostružno (Jičín)
 • 1987  oddílový vedoucí, absolvent kurzu v Kounicích s osvědčením schopnosti výkonu výchovného pracovníka
 • 1988  oddílový vedoucí v Hutích pod Třemšínem, ČKD Lokomotivka
 • 1990  oddílový vedoucí v Hutích pod Třemšínem, ČKD Lokomotivka
 • 2002  oddílový vedoucí tábor Odkolek ve Slavňovicích (Stádlec)
 • 2003  oddílový vedoucí + šéf střední kategorie tábor Sobenský rybník
 • 2004  oddílový vedoucí + zástupce hl.vedoucího Zlámaniny (Nová Paka)
 • narozena 1989
 • 2007-2012 absolventka magisterského studijního programu Učitelství pro střední škola – Pedagogika pro základní a střední školy – titul nostrifikován Karlovou Univerzitou v Praze
 • 2008-2018 učitelka angličtiny pro děti předškolního a mladšího školního věku
 • 2012-2014 zaměstnankyně Katedry sociální podpory všeobecné a lékařské psychologie na Oděské národní lékařské universitě
 • 2015 – dodnes cvičitelka jógy pro děti a dospělé
 • 2016 – 2020 absolventka učitelského kurzu Introductory Mezinárodního institutu Iyengar Jógy v Praze
 • 2018 – dodnes zakladatelka a majitelka studia jógy More Yogy v Praze
 • 2019 hlavní vedoucí příměstského tábora v Praze se zaměřením na dětskou jógu v angličtině

Tým

Šárka Rapantová

Veronika Rezková

Pavlína Novotná
Marek Zadina
Lucie Rapantová