Informace o táboru 2024

Náš tábor v Hutích začíná 4.8.2024 a končí 16.8.2024. Samozřejmě i letos pokračujeme ve spolupráci s organizací Děti bez hranic (DBH; www.detibezhranic.cz), spolupráce se ukazuje jako velmi přínosná a my doufáme, že pro obě strany.

Základním programem celého tábora je klasicky celotáborová hra, rozdělená do jednotlivých etap. Těchto etap je obvykle 4-5. Každá etapa představuje stěžejní soutěž postavenou tak, aby neupřednostňovala fyzickou dominanci ani intelektuální jednostrannost. Hodnocení je pak individuální, aby každý měl možnost vidět, kde se v hodnocení nachází. Nejlepší budou na konci tábora odměněni. Na etapy navazují další hry, zejména oddílové. Táborový program den po dni, hodinu po hodině, jak je to obvyklé, se připravuje více než půl roku dopředu v celém týmu výchovných pracovníků. Každý výchovný pracovník tak zná svou roli a pak v celém týmu je schopen plnit své úkoly tak, aby se především bavily děti a tím se bavily sami.

Tábor je možné správně organizovat a vést jen s jasně danými pravidly a rozvrhem. A tak i u nás začínáme budíčkem v 7.30, poté v případě odpovídajícího počasí máme rozcvičku. V 8.00 máme snídani a pak dopolední program. Ten je přerušený dopolední svačinkou a pak pokračuje až do oběda ve 12.00. Pak následuje polední klid zakončený odpolední svačinou. Po svačině máme odpolední program až do večeře v 18.00.

Po večeři pokračujeme večerním programem, který končí večerkou podle věku táborníka, od mladších v 21.00 až po nejstarší ve 21.30.

Program počítá tzv. s mokrou variantou, kdy nepříjemně a dlouho prší. V takovém případě se hrají tzv. společenské hry nebo hry, které si sami táborníci vymýšlí a oddíloví vedoucí s vedením tábora schválí.

Do táborového programu počítáme také olympiádu, kdy táborníci sportují na různých disciplínách, které obvykle nejsou standardní, ale k táboru obvykle patří. Hodnotí se výkon celé družiny.

Neodmyslitelně k táboru patří výlety do okolí. A to pěšky do blízkého městečka Rožmitálu pod Třemšínem – 5,5 km od našeho tábora nebo dopravou do měst jako Březnice, Blatná, Strakonice, Písek,a tak dále.

Další „nutností“ skvělého a pohodového tábora je koupání. To samzřejmě záleží na počasí. Bude li krásné a teplé, potom určitě využijeme i koupaliště a bazény v okolí.

Asi největším tahákem budou pro naše táborníky hry v lese, který obklopuje celý náš tábor a dodává táboru neopakovatelnou atmosféru magie, kouzel a romantiky.

Už se na vás těšíme!