Přihláška

Přihlášku vyplňte, prosím, čitelně tak, aby bylo možné dále s informacemi pracovat. Chtěli bychom upozornit, že je velmi důležité, aby zákonný zástupce uvedl veškeré důležité informace o dítěti, zejména o zdravotním stavu, lécích, upozornění na různé úlevy, plavecké schopnosti, a tak dále.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete jako sken v pdf formátu na adresu prihlasky@tabortremsin.cz . Takto obdrženou přihlášku považujeme z vaší strany za závaznou. Místa potvrzujeme až po zaplacení a připsání celé částky na účtu Travelity s.r.o. O této skutečnosti budete vyrozuměni elektronickou poštou.

Platební instrukce najdete na tomto webu v sekci Cena tábora nebo přímo na samotné přihlášce.