Cena tábora

Cena tábora: 7.999,- Kč při platbě do 28.2.2024
Cena tábora: 8.299,- Kč při platbě do 30.4.2024

Cena tábora: 8.499,- Kč při platbě do 15.6.2024

Platbu proveďte na účet Travelity s.r.o.
č. 115-225210287/0100
variabilní symbol rodné číslo dítěte

SLEVY

Možnost slevy mají rodiče:

  • Při platbě za sourozence a to 500,- Kč na druhé a další dítě. První jede za plnou cenu.