Cena tábora

Cena tábora: 6.500,- Kč při platbě do 31.12.2020
Cena tábora: 6.900,- Kč při platbě do 30.4.2021

Cena tábora: 7.200,- Kč při platbě do 15.6.2021

Platbu proveďte na účet Travelity s.r.o.
č. 115-225210287/0100
variabilní symbol rodné číslo dítěte

SLEVY

Možnost slevy mají rodiče:

  • Při platbě za sourozence a to 500,- Kč na každé dítě