Pandemie ustupuje, opětovně se připravujeme letos na letní tábor

Situace je letos velmi podobná té loňské. Nikdo nemůže zatím 100% zaručit, jak se bude vyvíjet dál situace s pandemií COVID 19. Nicméně tábor se musí dobře připravit, tým výchovných pracovníků správně naladit. A to nelze udělat během jednoho či dvou měsíců. Proto stejně jako ostatní organizátoři přistupujeme k naší práci/koníčku, jako kdyby se na tábory jelo. Jistě, že očekáváme případné pokyny krajské hagieny upřesňující zvýšené hygienické nároky, ale dovolím si tvrdit, že my a většina ostatních organizátorů, tvoříme skvělé, téměř ideální karantenní podmínky tj. uzavřené místo pro uzavřenou skupinu lidí. Navíc loňské zkušenosti s nákazou ukázaly, že tábory nejsou zdrojem a rychlým šiřitelem nákazy. Proto je ve mně i v ostatních, co připravujeme tábory tolik optimismu. Proto bych chtěl také povzbudit rodiče a zákonné zástupce dětí, aby neváhali nám poslat přihlášku a místo zaplatit, protože termín zahájení se začíná neúprosně blížit. Pokud snad by došlo k uzavření táborů z důvodu opatření vlády ČR proti boji s COVID 19, stejně jako jsme slíbili v loňském roce, tak i letos můžeme potvrdit, že zaplacený poukaz vrátíme ve 100% ceně jeho úhrady.
Tak neváhejte!
Létu a táborům zdar!

Váš Hlavas Murphy

Čtěte rozhovor s předsedou Asociace dětské rekreace panem M. Topinkou

Letní tábory budou. Předseda Asociace dětské rekreace vysvětlil, co může být jediný problém