Rubriky
Nezařazené

Praktikum aneb školíme své oddílové vedoucí

Mezi hlavními body byla celotáborová hra, kterou nám její základní body přiblížil zástupce hlavase Petr. Šlo o vysvětlení některých detailů, zejména logistiky, jako např. kdo bude u dětí na stanovištích, startu a cíle. Další den si hlavní slovo vzal hlavas Murphy a proškolil všechny výchovné pracovníky o Bezpečnosti při práci s dětmi. Závěrečný den se psaly testy, které skončily úspěšně, takže už téměř nebrání nic tomu, aby tábor mohl začít.

Závěrem praktika bych chtěl všem poděkovat za pomoc při úklidu areálu a jeho přípravě na letní sezónu.

Hlavas Murphy